Iskrová skúška


Kontrola na odhalenie netesnosti izolácií od spoločnosti KAMA Hydroizol, s.r.o.

Viac informácií

Iskrová skuškaSENSOR DDS® MIT je technológia vyvinutá špeciálne na kontrolu kvality nezakrytých plastových izolácií, fólií a asfaltových povrchov. Princípom merania je vygenerovanie elektrickeho poľa na kontrolovanej ploche a následná kontrola elektrických anomálií zariadením vyvinutým a vyrobeným  v našom vlastnom vývojovom stredisku. SENSOR DDS® MIT systém je prispôsobený na vyhľadávanie aj tých najmenších poškodení, ktoré sa nedajú voľným okom detekovať, ale tieto pod záťažou možu zväčšiť svoju priepustnosť a tým spôsobiť nemalé škody.Ploché strechy


Patria medzi konštrukcie s najväčším podielom poruchovosti. Podiel chybných plochých striech na Slovensku podľa dlhodobého sledovania presahuje 90%, pričom väčšina porúch sa prejavuje vo forme zvýšenej vlhkosti a zatekania. Výnimkou nie sú ani ploché strechy nových objektov. V prípade výskytu zatekania strešných pláštov sa oprava veľmi často vykonáva uložením ďalšej vrstvy krytiny. Tento postup sa obvykle realizuje bez dôkladnej analýzy daného stavu, čo mnohonásobne zvyšuje náklady na rekonštrukciu, nezaručuje dlhodobo spoľahlivé riešenie a dokonca môže daný problém ešte viac skomplikovať.


Metóda SENSOR DDS® MIT (iskrová skúška) patrí k jednej z najefektívnejších metód kontroly tesnosti na odhalenej hydroizolácii. Pomocou tejto metódy je možné detekovať aj tie najmenšie netesnosti, voľným okom neodhaliteľné. Metóda sa dá používať všade tam, kde sa vyžaduje tesnosť hydroizolácie (fólia, asfalt, PEHD, PVC, sklolaminát atď.) na strechách, pri zakladaní stavieb, bazénoch a rôznych nádržiach, či už na vodu alebo nebezpečný odpad. Na kontrolu sa vyžaduje iba dobre vyčistená a suchá hydroizolácia a nie sú potrebné žiadne iné špecifické podmienky. Pomocou nášho zariadenia vieme ľahko kontrolovať aj ťažšie prístupné miesta.


Po kontrole netesností bude vytvorení záverečný protokol o výsledku meraní.


Zaujala vás naša ponuka?


Ponúkame omnoho viac, stačí nás kontaktovať a opýtať sa.

0905 785 901

O nás


Realizáciou hydroizolácií sa naša firma zaoberá od roku 2003. Našou hlavnou činnosťou je realizácia mechanicky kotvených PVCP hydroizolačných fólií. Ročne zrealizujeme 50 000 m2 plochých striech. Naša denná výkonnosť je 1 000 m2. Máme zamestnaných 10 kvalifikovaných pracovníkov. V prípade potreby vieme veľmi flexibilne našu kapacitu navýšiť.

Máme skúsenosti s realizáciou plochých striech na halových objektoch a bytových domoch. V súčasnosti sa zaoberáme aj rekonštrukciami plochých striech a realizáciou zelených striech. V našom referenčnom liste sú vypísané všetky strechy, ktoré naša firma realizovala.

Najčastejšie pracujeme s fóliami od výrobcov:

- SIKA

- ALKORPLAN

- BAUDER

- PROTAN

www.kamahydroizol.sk

Strešné pásy spájame teplovzdnušným zváraním. Vlastníme teplovzdušné automaty a ručné teplovzdušné zváracie prístroje od výrobcu LEISTER. To zaručuje rýchlu a kvalitnú realizáciu spájania jednotlivých spojov.

Kotvenie strešných pásov z PVC na plochých strechách si z hľadiska vznikajúcich zaťažení vetrom vyžadujú osobitnú kotviacu techniku. Na kotvenie fólií používame overenú značku SFS Intec. Jedná sa o kvalitného švajčiarskeho výrobcu, ktorý zaručuje kvalitu svojich kotviacich prvkov. Najhlavnejším kritériom pre nás je miera pozinkovania skrutiek a podložiek, čo je pri životnosti strechy veľmi dôležité.

Najväčší dôraz kladieme pri realizácií detailov plochej strechy. Jedná sa najmä o pripojenia a ukončenia jednotlivých pásov fólií, ukončenia odkvapov, napojenia na svetlíky a pripojenia strešných vpustí.

Pri dodávke materiálu máme s našimi dodávateľmi dohodnuté veľmi zaujímavé rabaty, ktoré sa prejavia v konečnej cene za realizované dielo. Vďaka dobrým vstupným cenám a kvalifikovaným pracovníkom vieme zaručiť dobrú cenu diela.

Postupom času sa spoločnosť zamerala aj na zatepľovacie práce v spolupráci s osvedčenými externými spolupracovníkmi, aby firma mohla ponúknuť investorovi plnohodnotnú dodávku prác pri obnove bytového fondu. Z toho istého dôvodu ponúka spoločnosť aj rekonštrukciu ZTI.

KAMA Hydroizol, s.r.o.

Saleziánska 3737/6
010 01 Žilina
IČO: 43962122

0905 785 901

kamahydroizol@gmail.com www.kamahydroizol.sk